Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Ağustos

SEBZECİLİK

Sebzecilik: Domates, biber, patlıcan hasadı devam eder. Hasad bitince tarlalarda artıklar temizlenerek derin sürüm yapılır. Toprakaltı zararlıları, beyaz sinek, yaprak biti, kırmızı örümcek, sebzelerde yeşil kurt, külleme, bostanlarda antraknoz, yalancı mildiyösü gibi hastalık ve zararlıların mücadelesi yapılır.

MEYVECİLİK

 • Meyve bahçelerinde durgun göz aşısı yapılmaya başlanır.
 • Geçci erik, şeftali, elma, armutların derimi yapılır. Meyveler ambalajlanıp pazara hazırlanır.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.
 • Sulama işleri devam eder.

HUBUBAT
​1. Ürün Mısır: Erken ekilmiş olan mısırlar ayın ikinci yarısından itibaren hasat edilmeye başlanır.
2. Ürün Mısır: Boğaz doldurma 2. veya 3. sulama ve gübreleme yapılır. Mısır kurdu ve koçan kurdu ve yeşil kurt mücadele edilir.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
1. Ürün Silajlık mısır ve Sorgum Sudan otu hasadı yapılır.

TURUNÇGİL

 • Sulamaya devam edilir.
 • Zararlı mücadelesine devam edilir.
 • Gövdenin güneş zararından, kireç badanası tatbik ederek ya da kağıt sararak korunmasına devam edilir.
 • Gövde ve dallardaki yosun ve liken oluşumlarına % 1’lik Bordo Bulamacı sürülür ya da püskürtülür.
 • Kuru dal budamasına devam edilir.
 • Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Ahır besisi yapılanların dışındaki diğer sığırlarda mera hayvancılığına devam edilir. Gebe ineklerin gebelikleri ilerlediğinde, meralandırılmalarına özen gösterilir. Gerektiği takdirde suni meralardan yararlanılır.
 • Theileriosis hastalığına karşı koruyucu aşılama yapılır.
 • Bir yaşına gelmiş erkek ve dişi hayvanlara tüberculin uygulanır.
 • Günde sekizer saatlik aralarla üç defa sağım yapmaya çalışılır. (Bu yöntem fazla süt verimli sığırlarda kesinlikle uygulanmalıdır. Böyle sığırlar ilave yemler ile beslenmelidir).

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Mera ihtiyacı tamamını karşılayabilecek durumdadır. Mümkün olduğu takdirde, koyunlar serin ve yükseklerdeki meralara çıkarılır.
 • Koyunların tohumlaması bu ayda bitirilir. Düşük rakımlı yerlerde yapılan bu tohumlama sezonunda, gebe kalmayan koyunlara, istenildiği takdirde hormon tatbikatı yapılarak, tohum almaları sağlanır. Her şeye rağmen, iki yıl üst üste gebe kalmayan koyunlar elden çıkarılır.
 • Koyunların kışlık ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek miktarda yem sağlanır.
 • Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak, kayıt defter veya kartlarına işlenir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • 20-22 haftalık olan piliçler yumurta kümesine taşınır. (Bütün piliçler bir kerede yumurta kümesine taşınır). Kümeslere hemen alışmaları için, folluklar yerleştirilir.
 • Piliçlere, yumurtlamaya başlamadan önce, solucan ilacı içirilir.
 • Bir program dahilinde ışıklandırma ve yem rasyonu uygulanarak, piliçlerin küçük yumurta devresi kısaltılır.
 • Gelişmesi iyi olmayan piliçler ile tüy dökümü uzun süreli olup ta, yumurtaya geçmeyen tavuklar satılır.
 • Piliçlerde pullorum taraması yapılır.

Arıcılık Tarımı

 • Genellikle bal toplama devresi olduğundan, kovanların genel durumu kontrol altında tutulur.
 • Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur.
 • Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.
 • Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Su Ürünleri

 • Akdeniz’de trol avcılığının yasak olması nedeniyle gerekli denetlemeler titizlikle sürdürülür
 • Algaralarda ağız açıklığı, torba uzunluğu ve motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.