Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Eylül

SEBZECİLİK

Sebzecilik: Yazlık sebzelerden boşalan yerlerde toprak işlemesi yapılır. Kışlık sebzelerden pırasa, lahana hasadı başlar, Fidelikte yetiştirilen marul fideleri tarlaya aktarılır. Beyaz sinek, yaprak biti, kırmızı örümcek, külleme, yalancı mildiyö ile mücadele edilir.

MEYVECİLİK

 • Toprak işleme, ekim- dikim hazırlığı yapılır.
 • Fidan sökümü, hendekleme, dağıtımı yapılır.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.
 • Sulama işleri devam eder.

HUBUBAT
​Hububat: Tahıl ekimi yapılacak olan tarlanın sürülüp ekime hazır duruma getirilmeli tohum ve gübre temini yapılmalıdır.

I. ve II. Ürün Mısır: Ana ürün olarak ekilen mısırın hasadına devam edilir ve tamamlanır. Eylül ayı başlarında geç ekilen 2. Ürünün son suyu verilir. Koçan kurdu ve mısır kurdu ve Yeşil kurt mücadelesi yapılır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • 2. Ürün Silajlık hasadı yapılır.
 • Tek yıllık yem bitkilerinin ekimi için toprak hazırlığı yapılır.

TURUNÇGİL

 • Zararlı (Harnup güvesi, Koşniller ve Akarlar) mücadelesi yapılır.
 • Akdeniz Meyve Sineği kontrolü yapılır, gerekiyorsa mücadele edilir.
 • Kimyasal yolla ot mücadelesine devam edilir.
 • Minneola Tanjelo’nun Alternaria hastalığı gözlemleri ve mücadelesi yapılır.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Gebe ineklere iyi bir bakım gösterilmelidir. Doğumlarına 1,5-2 ay kala sığırlar sütten kurutulmaya başlanılmıştır. Doğum locaları ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıklar tamamlanıp, dezenfeksiyonları yapılır.
 • Herhangi bir nedenle yavru atımı görüldüğünde, böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli araştırmalar yapılmalı; bulaşıcı bir hastalık durumunda, etkin önlemler alınmalıdır.
 • 4-8 aylık dişi danalara Br. S. 19 aşıları uygulanır.
 • Doğumu yaklaşan sığırlara, buzağı septisemi aşısı uygulanır.
 • Kış ayları için gerekli gıda ihtiyaçları sağlanır. Silaj çukurları doldurulup, üzerleri tekniğine uygun bir şekilde kapatılıp, kış sezonuna hazır bir duruma getirilir.
 • Aylık kayıtlar tutulur.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Meralar kuruduğundan, bu ayda koyunlara ek yem ve yonca verilmelidir. Yonca biçiminden iki-üç gün sonra, kurutularak verilmelidir. Sulama olanağı varsa, meralar sulanarak bir süre daha yararlanılabilecek duruma getirilir. Ağıl yakınlarındaki ekilecek hasıl tarlalarının hazırlanmasına başlanır.
 • İyi olmayan hava şartları ve ek besin verilememesi gibi şartlarda; gelişebilecek gebelik toksemesi gibi hastalıklarda, zaman geçirmeden tedavi yoluna gidilmelidir.
 • Koyunlara çiçek ve septisemi aşıları uygulanır.
 • Pazarlama durumuna göre, kadro fazlası kasaplık niteliğindeki koyunların satışı yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Piliçlerin çoğu bu ayda yumurta vermeye başlarlar. Bu devrede; yumurta miktarı, kabuğun şekli ve hayvanların gelişme durumları dikkatle izlenir.
 • Sürüdeki stres hallerinde, içme sularına geniş tesirli antibiyotikler ve vitaminli ilaçlar katılır.
 • Periyodik pullorum taraması yapılır.
 • Büyüme ve yumurta kayıtları tutulur.

Arıcılık Tarımı

 • Bal hasadı yapılır. (Çerçevenin tümünün veya en az 2/3’ünün sıralandığı zaman, bal hasat edilmelidir. Sırlanmış, olgunlaşmamış ballar hasat edilirse, erken kristalize olur veya ekşimeler görülebilir.)
 • Sağlam çerçevelerdeki ballar süzülerek, boş petekler yeniden kovanlara verilir. Verilen bu boş petekler işçi arılar tarafından onarılarak, bal bulunabilirse, yeniden doldurulabilir.
 • Bal sağımda yağmacılığa meydan vermemek için, çok dikkatli davranmak gerekir.
 • Kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir.
 • Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, denetimlere devam edilir.