Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Haziran

SEBZECİLİK

Sebzecilik: Çapa, sulama, ot alma ve hasat devam eder. (Fasulye, domates, biber, patlıcan hasadı) kışlık karnabahar, lahana tohumları ekilir. Sebzelerde toprak altı mücadelesi, beyaz sinek, yaprak biti, kırmızı örümcek, sebzelerde yeşil kurt, bostanlarda, domateslerde külleme, kavun-karpuz telli böceği, soğan mildiyösü, bostanlarda antraknoz, yalancı mildiyöye karşı ilaçlama yapılır.
Seracılık: Hasat işlemleri bitirilir. Hasadı tamamlanan bitkiler sökülerek ortamdan uzaklaştırılır.

MEYVECİLİK

 • Bahçe ve fidanlıkta her türlü bakım, sulama işleri devam eder.
 • Sürgün göz aşılama başlatılabilir.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.

HUBUBAT
​Hububat: Tahıllarda hasat tamamlanır. 2.ürün için tarla hazırlığı bitirilir. Uygun koşullarda ekim yapılır.
I. Ürün Mısır: Ekiliş zamanına göre I. veya II. sulama yapılır. Gerekirse üst gübreler verilmelidir. Bozkurt, koçan kurdu, mısır kurduna karşı mücadele yapılmalıdır. Mücadele için en uygun zaman diğer bitkilerde olduğu gibi sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır. 2.Ürün Mısır ekilişleri yapılır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • Aladağ, Feke, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli çayır ve meralarda otlatma mevsimi başlar.
 • 2. Ürün Silajlık mısır, sorgum, sudan otu veya sorgum-sudan otu melezi ekimi yapılır.

TURUNÇGİL

 • Kimyasal metotla yabancı ot mücadelesine başlanır.
 • Özel bakım gerektiren ağaçlara, gerekli teknik işlemlerin uygulanmasına devam edilir.
 • Hava yalakları açılır, sakız temizliği yapılır.
 • Gövdesi güneş ışığına açık olan ağaçların gövdelerine badana yapılır- kağıt sarılır.
 • Gövde ve dallan güneş görmeyen ağaçların gövde ve dallarında yosun ve liken oluşmuşsa %1 ‘lik Bordo Bulamacı püskürtülür ya da sürülür.
 • Yeşil gübreleme için ekilen bitkilerin (Baklagiller) toprağa karıştırılması bitirilmelidir.
 • Kuru dal budamasına başlanır.
 • Çeşit değişimine devam edilir.
 • Minneola Tanjelolarda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.
 • Damlama sulamada azotlu gübre verilmeye devam edilir.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Doğum sonrası sağım ve çiftleştirme işleri sürdürülür.
 • Parazit durumuna göre, dikkatli olarak iç paraziter ilaçlama yapılır. Günlük tımar işleri aksatılmadan yürütülür.
 • 4-8 aylık dişi danalara S-19 aşısı uygulanır.
 • Doğan buzağıların boynuz köreltmesi ve kulak numaralama işlemleri yapılır.
 • Mera gıda ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduğundan, mera otlatılmasına geçilir. Yalnız, 10 kg’dan fazla süt veren sığırlara kesif yem ve nitelikleri bozulmamış kaba yem ile takviye yapılır. Ocak ayında doğan buzağılar erkek ve dişi ayrı ayrı sürüler halinde meralandırılır. Ot ve yem yemeğe alışan buzağılara verilen süt azaltılır ve su verilmeye başlanır.
 • Ahırlar temizlenerek badana ve dezenfeksiyonları yapılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Kırkım işlemi tamamlanır. Kırkımı biten sürü kontrol edilerek, anaç sürünün % 20’si ayıklanır. Yerlerine aynı oranda dişi toklu alınarak, kadro tamamlanır. Anaç koyunlardan, verimleri iyi görülebilenler, gerekirse bir yıl daha kadroda kalabilir.
 • Damızlık koyunların tohumlanmasına başlanır. Koçlar aşım süresince, uygun bir rasyon ile beslenir. Tohumlamada baba koçların daha rahat kullanılabilmesi için, yoklu koçlar ile takviye etmek yerinde olur.
 • Koyun materyaline entero-toksemie aşısı uygulanır.
 • Bu ayda tamamen mera otlatılmasına geçilir. Ova yörelerde gece yayılımına geçilir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Çevre koşulları iyileştiğinde, kümes içi ısısının 15 C’nin üstüne çıkmaması sağlanır. Tavukhanenin bakım ve onarımına başlanır.
 • Rasyondaki enerji miktarı düşürülür.
 • 8 haftayı doldurmuş hayvanlar, metrekarede 10 başı geçmeyecek şekilde, piliç bölmelerine alınırlar. Herhangi bir stres durumunda, yığılma olmamasına dikkat edilir.
 • 10-12 haftalık piliçlere çiçek, difteri aşısı uygulanır. Görülebilecek hastalıklara karşı, gerekli önlem alınır.

Arıcılık Tarımı

 • Oğulların bakım ve kontrolüne devam edilir. Taşınan kovanlar muayene edilir.
 • Ballık ve çerçeve ilavesi yapılır. Oğula yatan kovanlar kontrol edilir.
 • Nektarin geliş durumu kontrol edilir.
 • Sıralanan petekler hasat edilir. Süzülüp tekrar kovana verilir.
 • Bölgedeki doğal bitki örtüsünün durumuna göre, gerek duyulursa, yeni bölgelere (örneğin, ayçiçeğine) kovanlar taşınır.

Su Ürünleri

 • Akdeniz’de trol avcılığının yasak olması nedeniyle gerekli denetlemeler titizlikle sürdürülür.
 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.