Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Mart

SEBZECİLİK

Sebzecilik: Açık tarla yetiştiriciliği için toprak gübrelenerek sürülmeli, ay sonuna doğru domates, biber, patlıcan bideleri tarlaya aktarılmalıdır. Kışlık sebzelerin hasadına devam edilir. Bezelye, bakla, soğan, fasulye, bamya tohumları ekilir. Fide kök çürüklüğü, köşeli yaprak leke hastalığı ve toprak altı zararlılarına karşı mücadele yapılır.
Seracılık: Turfanda karpuz yetiştiriciliği için hazırlanan plastik örtülü tünellere daha önceden yetiştirilen fideler dikilir. Azotlu gübrenin yarısı ile fosforlu ve potaslı gübrenin tamamı verilir. Sulama yapılır. Bu ayda olacak ilkbaharın geç donlarından korunmak için gerekli önlemler alınır.
Kabak, biber ve salatalık hasadına başlanır. Fide kök çürüklüğü, köşeli yaprak leke hastalığı ve toprak altı zararlıları ile mücadele edilir.

MEYVECİLİK

 • İklim ve türe özgü analize dayalı gübreleme ve budama işlemleri tamamlanır.
 • Zeytin bahçelerinde Zeytin güvesine karşı biyoteknolojik mücadele yapılır.
 • Aşılama ve çöğürlerde şaşırtma işlemleri devam eder.

HUBUBAT
Hububat: Tahıllarda azotlu gübrenin yarısı nitrat formunda verilir. Yabani yulaf, yabancı ot ve ekin güvesine karşı mücadele yapılır.
I. Ürün Mısır: Mısır ekilecek sahalarda tarla hazırlığı yapılır. Taban gübrelemesi yapılır. Havalar uygun giderse Mısır ekimine başlanır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • Ekilen tek yıllık yem bitkilerinin hasadı yapılır.
 • Silajlık mısır ekimi yapılır.
 • Sorgum Sudan otu ekimi yapılır.

TURUNÇGİL

 • İlk azotlu gübre uygulaması bu ayın başında tamamlanmalıdır.
 • Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.
 • Salyangozlara karşı mücadeleye devam edilir.
 • Bahçede gençleştirme amacıyla ya da herhangi bir nedenle sökülen ağaçların yerine dikim yapılır.
 • Sulama yalakları ve arkları hazırlanır. Kış yağmurları toprak(altını ıslatacak ölçüde değilse, bu ay içinde sulama gerekebilir. Sulama gerekiyorsa suyun çok az verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 • Hava yalakları açılır; hava yalağına, açığa çıkan kalın köklere, ağaç gövdelerine ve kalın dallara % 1’lik Bordo Bulamacı sürülür veya püskürtülür.
 • Çiçeklenme öncesi yaprak analiz sonuçlarına göre yapraktan BGD, Zn ve B ile Ca uygulamaları
 • Yabancı Ot mücadelesi için sürüm veya herbisit uygulamaları
 • Fidanlarda şekil budaması-ağaçlarda kuru ve kırık temizliği

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Periyodik olarak sığırların tohumlanmasına devam edilir. Gelişmesi iyi 18-22 aylık Holştayn düveler ile 18-24 aylık Montofon düvelerde ilk defa tohumlamaya verilir. (Tohumlamada yararlanılacak boğalar, 18 ayını doldurmadan, yetiştirme hastalıkları yönünden testleri ile verim kayıtları incelenmeden, tohumlamada kullanılmamalıdır. Her fırsatta suni tohumlamadan yararlanma yoluna gidilmelidir.)
 • Bütün sığır materyaline şarbon, yanıkara, gerektiğinde sığır vebası aşıları yapılır.
 • Nokra mücadelesine devam edilmelidir. Danaların septisemi serumu, numaralama ve boynuz köreltme işlemine devam edilir. Doğan buzağıların göbek kordonu temiz bir makasla kesilir, günde iki defa tentürdiyot döküp gazlı bezle fazla sıkılmadan bağlanır.
 • Sığırların rasyonlarında enerji ihtiyaçları iyi dengelenmeli, geçici de olsa, noksan besleme yapılmamalıdır. Gebeliğin ilk aylarında besleme kaba yemlere dayalı olabilir. İki yaşına gelmiş dişi materyali de fazla beslememelidir. Çünkü fazla besleme nedeniyle, cinsel bezler yağlandığından, üreme gücü azalır.
 • Bu ayki çalışmalarda şecere, verim ve sağlık kartları işlenir.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Yüksek rakımlı yerlerde koyunların doğum işleri takip edilir. Ağıl yemlemesine devam edilir. Doğan kuzular soğuk hava şartlarında iyi korunmalıdır. Ova veya yakınlarındaki bölgelerde, kuzuları başlamalı, erkek ve dişi kuzular şimdilik bir arada otlatılmalıdır. (Kuzu ve toklulara temiz mera ayrılmalı, anaç koyunlar ayrı meralandırılmalıdır.)
 • Şarbon, Enf, Hepatit Nekrozan (Kara Hastalığı), Keçi ciğer ağrısı hastalığı ile ektima gibi belirli yer ve zamanlarda çıkan hastalıklara karşı, koruyucu aşılamalar yapılır.
 • Çoban köpeklerine şerit ilacı verilir.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Kuluçkahane ve civcivhanelerde, temizlik ve ilaçlama yapılır. Mart ayından başlayarak, Mayıs ayının ilk haftasına kadar çıkan civcivlerde daha fazla randıman alındığından, bu ayda kuluçka işlerine başlanır.
 • Civciv büyütme yerlerinde yem, su, ışık, ısıtma, dezenfeksiyon, altlık gibi tüm hazırlıklar, civciv getirilmeden önce tamamlanır.
 • Çıkan civcivlere ilk gün mutlaka marek aşısı ve seks ayrımı yapılır.
 • 7-12 günlük civcivlere birinci burun-göz damla (yalancı veba) aşısı uygulanır.
 • Yirminci gün kızıl ishale karşı, koksidiyoz ilaçları verilir.
 • Yirmi birinci günden başlayarak, yirmisekizinci güne kadar gumbaro aşısı yapılır. Hastalık girmiş ticari sürüleri olan işletmelerde bu aşı 7-18 günlük civcivlere tatbik edilebilir.
 • Civcivler 10-15 günlük olduklarında, istenilirse gagaları 1/2 veya 1/3 oranında kesilir.
 • İlk iki hafta, 1 metrekare taban alan için 5 wat hesabı ile, günde 22 saat ışık verilir. İkinci haftadan sonra ışık azaltılır.


Arıcılık

Arılarda esaslı muayene ve bakım işlemlerine mart ayında başlanır. Mart ayında arılar yavru ve yumurtaya başlarlar. Bu nedenle, kovanların açılması ve muayenesi havanın güneşli, rüzgarsız ve sıcaklığın 15 derecenin üzerinde olduğu 12.00-14.00 saatleri arasında yapılmalıdır. Yavruları üşütmemek için, kovanları fazlaca açık tutmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca elini çabuk tutarak, kovanları hemen kapatmalıdır.

 • Kovanların işçi arı mevcudu kontrol edilir.
 • Kovanların anaarı olup olmadığı kontrol edilir.
 • Öksüz kovanlar analı zayıf kovanlarla birleştirilir.
 • Kovanlardaki fazla boş petekler çıkartılır.
 • Yavru ve yumurta için teşvik şuruplaması yapılır.
 • Elimizde varsa, ihtiyaçlı kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır.
 • Rutubetten dip tahtası ıslanan kovanlar varsa ya dip tahtası ya da kovan değiştirilir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, yumurtaların döllendiği ve yavru oluştuğu zaman.
 • Kuluçkahanelerde denetimler gerçekleştirilir.