Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Nisan

​SEBZECİLİK​SEBZECİLİK

Patates: Patates böceği ve mildiyöye karşı mücadele yapılır. Yağışın yeterli olmadığı yerlerde gübrelemeyle, beraber sulama yapılır.
Sebzecilik: Mart ayında hazırlanan toprağa domates, biber patlıcan, karpuz salatalık fideleri dikilir. Sulama ve çapa yapılır. Yeşil soğan, marul, bezelye, bakla hasadına devam edilir. Toprak altı zararlıları, sebze ve bostanlarda yaprak biti, kırmızı örümcek, soğan mildiyösü, bostanlarda külleme, antraknoz, yalancı mildiyöye karşı ilaçlama yapılır.
Seracılık: Örtü altında yetiştirilen kabak, biber hasadı devam eder. Tüneller üzerindeki naylon örtüler kaldırılır. Son azot gübresi verilir. Çapalama, sulama ve diğer bakım, işlemleri devam eder, toprakaltı zararlıları sebze ve bostanlarda yaprak biti, kırmızı örümcek, külleme, yalancı mildiyö ve antraknoza karşı mücadele yapılır.

MEYVECİLİK

 • Zeytin bahçelerinde zeytin güvesine karşı tuzaklar kontrol edilir.
 • Aşılama ve çöğürlerde şaşırtma işlemleri tamamlanır.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.
 • Yeşil gübreleme zamanı takip edilerek uygulanabilir.

HUBUBAT
Hububat: Azotlu gübreleme tatbikatı tamamlanır. Mevsimin yağış durumuna göre gerektiğinde sulama yapılmalıdır. Yabani yulaf, yabancı ot ve ekin güvesi ile mücadele edilmelidir. Külleme, Pas, Septorya hastalığına karşı mücadele yapılır.
Mısır: Ekime devam edilir. Bozkurt mücadelesi yapılır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • 1 Nisanda Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde çayır ve meralarda otlatma mevsimi başlar.
  15 Nisan tarihinde Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çayır ve meralarda otlatma mevsimi başlar.
 • Ekilen tek yıllık yem bitkilerinin hasadı yapılır.
 • Silajlık mısır ekimi yapılır.
 • Sorgum Sudan otu ekimi yapılır.
 • Bir yıl önce ekilen yoncada ilkbahar temizliği amacıyla ot hasadı yapılır.

TURUNÇGİL

 • Bu ay içerisindeki yetersiz toprak nemi ürün miktarını düşürebilir. Bu nedenle toprak nemi kontrol edilmeli, gerekiyorsa sulamaya başlanmalıdır.
 • Tomurcuk akarı ve Kırmızı Örümcek kontrolü ve mücadelesi.
 • Yaprak biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.
 • Mineola tanjelo ve diğer hassas çeşitlerde (Nova, Fortune vb.) Alternaria mücadelesi.
 • Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.
 • Salyangozlara karşı mücadeleye devam edilir.
 • Çiçeklenme öncesi yaprak analiz sonuçlarına göre yapraktan BGD, Zn ve B ile Ca uygulamaları
 • Yabancı Ot mücadelesi için sürüm veya herbisit uygulamaları
 • Herhangi bir nedenle değiştirilmesine karar verilen çeşitlerin değiştirilmesi yapılır.
 • Özel bakım gerektiren ağaçlara gerekli teknik işlemler uygulanır.
 • Hormon uygulaması gerekiyorsa yapılır.
 • Yeşil gübre bitkileri (Baklagiller) ekilmişse bunların toprağa karıştırılma işlemlerine başlanır.
 • Hava yalaklarının açımı ve % 1’lik Bordo Bulamacı uygulamasına devam edilir.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Sığırlar mevsim koşulları uygun olacağından, meradan dikkatli bir şekilde yararlandırılır. Sığırların yem ihtiyaçları verim, mera ve gelişme durumları göz önüne alınarak hesaplanır.
 • Sığırlara şap aşısı uygulanır.
 • Yemlik ve su kaynaklarının temizliği ve ilaçlaması yapılır. Gübrelikler kaldırılır.
 • Ahır koşullarının sağlıklı olması sağlanır.
 • Meme hastalıkları yönünden devamlı kontrol yapılır. Sağım süresince, birbirini izleyen iki ay arasında % 5-10 olan süt azalması miktarı, bundan daha fazla miktarda olduğunda, sağım hatası ve beslenme hatası yanında, bir hastalık olasılığı düşünülmeli, varsa iyileştirme yoluna gidilmelidir.
 • Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Dişi kuzulardan sonra, erkek kuzular da analarından kesin olarak ayrılıp, erkek ve dişi kuzular ayrı ayrı sürüler halinde, bakım ve beslenmeye tabi tutulur.
 • Damızlık kadro fazlası kuzular besiye alınarak, damızlıkların numaralama ve kuyruk kesme işleri tamamlanır.
 • Yüksek yörelerde kuzu doğumları takip edilir, doğan kuzuların bakım, besleme, aşı serum ve numarataj işleri ve kuyruk kesme işlemleri titizlikle izlenir. Bu işlemler kayıt defter veya kartlarına günü gününe işlenir.
 • Ayak iltihabı, şap, çiçek, şarbon gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, gerekli tedavi ve aşılar yapılır.
 • Kuzulara şerit dökmeleri için ilaç içirilir.
 • Ova bölgelerde, ay sonuna doğru kırkım hazırlıklarına başlanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Kuluçka çalışmalarına devam edilir. Kuluçka, ana makineleri ile civciv büyütme yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonuna önem verilir.
 • Civcivlere solucan düşürücü ilaç verilir.
 • 28-32 günlük civcivlere yalancı veba (burun-göz damla) aşısı, 7-8 haftalık olanlara inaktif yalancı veba aşısı uygulanır.
 • Sürüde hastalıklı hayvan ve aşırı derecede ölüm varsa derhal veterinerliğe bilgi verilip, teşhis ve tedavi için gerekli çabalar gösterilir. (Hiçbir zaman gereksiz ve fazla dozda ilaç kullanılmamalıdır.)
 • Civcivler, katlı ana makinelerinde büyütülüyorsa, yere indirilir. Kullanılacak yer, 4 haftalık 10 pilice bir metrekare yer hesabı yapılarak düzenlenir.

Arıcılık Tarımı

 • Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.
 • Yemlemeye devam edilir. 15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.
 • Gerek duyulan kovanlara, kabartılmış petekler azar azar verilir.
 • Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.
 • Nisan sonlarında, kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.
 • Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.
 • Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa birleştirme çerçevesi kullanılarak, birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde, verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, denetimlere devam edilir.

Patates: Patates böceği ve mildiyöye karşı mücadele yapılır. Yağışın yeterli olmadığı yerlerde gübrelemeyle, beraber sulama yapılır.
Sebzecilik: Mart ayında hazırlanan toprağa domates, biber patlıcan, karpuz salatalık fideleri dikilir. Sulama ve çapa yapılır. Yeşil soğan, marul, bezelye, bakla hasadına devam edilir. Toprak altı zararlıları, sebze ve bostanlarda yaprak biti, kırmızı örümcek, soğan mildiyösü, bostanlarda külleme, antraknoz, yalancı mildiyöye karşı ilaçlama yapılır.
Seracılık: Örtü altında yetiştirilen kabak, biber hasadı devam eder. Tüneller üzerindeki naylon örtüler kaldırılır. Son azot gübresi verilir. Çapalama, sulama ve diğer bakım, işlemleri devam eder, toprakaltı zararlıları sebze ve bostanlarda yaprak biti, kırmızı örümcek, külleme, yalancı mildiyö ve antraknoza karşı mücadele yapılır.

MEYVECİLİK

 • Zeytin bahçelerinde zeytin güvesine karşı tuzaklar kontrol edilir.
 • Aşılama ve çöğürlerde şaşırtma işlemleri tamamlanır.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.
 • Yeşil gübreleme zamanı takip edilerek uygulanabilir.

HUBUBAT
Hububat: Azotlu gübreleme tatbikatı tamamlanır. Mevsimin yağış durumuna göre gerektiğinde sulama yapılmalıdır. Yabani yulaf, yabancı ot ve ekin güvesi ile mücadele edilmelidir. Külleme, Pas, Septorya hastalığına karşı mücadele yapılır.
Mısır: Ekime devam edilir. Bozkurt mücadelesi yapılır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • 1 Nisanda Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık, Yüreğir ilçelerinde çayır ve meralarda otlatma mevsimi başlar.
  15 Nisan tarihinde Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çayır ve meralarda otlatma mevsimi başlar.
 • Ekilen tek yıllık yem bitkilerinin hasadı yapılır.
 • Silajlık mısır ekimi yapılır.
 • Sorgum Sudan otu ekimi yapılır.
 • Bir yıl önce ekilen yoncada ilkbahar temizliği amacıyla ot hasadı yapılır.

TURUNÇGİL

 • Bu ay içerisindeki yetersiz toprak nemi ürün miktarını düşürebilir. Bu nedenle toprak nemi kontrol edilmeli, gerekiyorsa sulamaya başlanmalıdır.
 • Tomurcuk akarı ve Kırmızı Örümcek kontrolü ve mücadelesi.
 • Yaprak biti (Afit, Püseron) mücadelesi yapılır.
 • Mineola tanjelo ve diğer hassas çeşitlerde (Nova, Fortune vb.) Alternaria mücadelesi.
 • Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.
 • Salyangozlara karşı mücadeleye devam edilir.
 • Çiçeklenme öncesi yaprak analiz sonuçlarına göre yapraktan BGD, Zn ve B ile Ca uygulamaları
 • Yabancı Ot mücadelesi için sürüm veya herbisit uygulamaları
 • Herhangi bir nedenle değiştirilmesine karar verilen çeşitlerin değiştirilmesi yapılır.
 • Özel bakım gerektiren ağaçlara gerekli teknik işlemler uygulanır.
 • Hormon uygulaması gerekiyorsa yapılır.
 • Yeşil gübre bitkileri (Baklagiller) ekilmişse bunların toprağa karıştırılma işlemlerine başlanır.
 • Hava yalaklarının açımı ve % 1’lik Bordo Bulamacı uygulamasına devam edilir.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Sığırlar mevsim koşulları uygun olacağından, meradan dikkatli bir şekilde yararlandırılır. Sığırların yem ihtiyaçları verim, mera ve gelişme durumları göz önüne alınarak hesaplanır.
 • Sığırlara şap aşısı uygulanır.
 • Yemlik ve su kaynaklarının temizliği ve ilaçlaması yapılır. Gübrelikler kaldırılır.
 • Ahır koşullarının sağlıklı olması sağlanır.
 • Meme hastalıkları yönünden devamlı kontrol yapılır. Sağım süresince, birbirini izleyen iki ay arasında % 5-10 olan süt azalması miktarı, bundan daha fazla miktarda olduğunda, sağım hatası ve beslenme hatası yanında, bir hastalık olasılığı düşünülmeli, varsa iyileştirme yoluna gidilmelidir.
 • Nokra mücadelesi titizlikle sürdürülür.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Dişi kuzulardan sonra, erkek kuzular da analarından kesin olarak ayrılıp, erkek ve dişi kuzular ayrı ayrı sürüler halinde, bakım ve beslenmeye tabi tutulur.
 • Damızlık kadro fazlası kuzular besiye alınarak, damızlıkların numaralama ve kuyruk kesme işleri tamamlanır.
 • Yüksek yörelerde kuzu doğumları takip edilir, doğan kuzuların bakım, besleme, aşı serum ve numarataj işleri ve kuyruk kesme işlemleri titizlikle izlenir. Bu işlemler kayıt defter veya kartlarına günü gününe işlenir.
 • Ayak iltihabı, şap, çiçek, şarbon gibi hastalıklar bu ayda görülebileceğinden, gerekli tedavi ve aşılar yapılır.
 • Kuzulara şerit dökmeleri için ilaç içirilir.
 • Ova bölgelerde, ay sonuna doğru kırkım hazırlıklarına başlanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Kuluçka çalışmalarına devam edilir. Kuluçka, ana makineleri ile civciv büyütme yerlerinin temizlik ve dezenfeksiyonuna önem verilir.
 • Civcivlere solucan düşürücü ilaç verilir.
 • 28-32 günlük civcivlere yalancı veba (burun-göz damla) aşısı, 7-8 haftalık olanlara inaktif yalancı veba aşısı uygulanır.
 • Sürüde hastalıklı hayvan ve aşırı derecede ölüm varsa derhal veterinerliğe bilgi verilip, teşhis ve tedavi için gerekli çabalar gösterilir. (Hiçbir zaman gereksiz ve fazla dozda ilaç kullanılmamalıdır.)
 • Civcivler, katlı ana makinelerinde büyütülüyorsa, yere indirilir. Kullanılacak yer, 4 haftalık 10 pilice bir metrekare yer hesabı yapılarak düzenlenir.

Arıcılık Tarımı

 • Bu ayda Martta başlanan işlere genellikle devam edilir.
 • Yemlemeye devam edilir. 15 günde bir kovanlar açılarak, iş çalışması kontrol edilir.
 • Gerek duyulan kovanlara, kabartılmış petekler azar azar verilir.
 • Her hafta arıların çalıştığı saatlerde kovanlar dıştan kontrol edilerek, kuşkulanılan kovanlar açılarak denetlenir.
 • Nisan sonlarında, kuvvetli kovanlar oğula hazırlanabilir. Oğul verebilecek 10 çerçevesi tam dolu kovanlar, ya bölünür veya balık ilavesi verilir. Arıcı arzusuna göre hareket ederek, isterse tabii oğula da bırakabilir.
 • Zayıf kovanlar yavru ve yumurtalı çerçevelerle takviye edilir.
 • Çok zayıf kovanlara yavrulu çerçeve takviyesi, üzerindeki işçi arılarla birlikte verilir. Bu defa birleştirme çerçevesi kullanılarak, birleştirme işlemi yapılır. Bu işlemde, verilen çerçeve üzerinde ana arının bulunmaması gerekir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, denetimlere devam edilir.