Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Ocak

SEBZECİLİK

Patates: Bu ayın ilk yarısında dikim tamamlanır. Erken dikilen patateslerde üst gübre atılır ve boğaz doldurulur. Fırsat buldukça dikim yapılmamış tarlalarda toprak işleme yapılır.
Sebzecilik: Kışlık sebzelerin (lahana, pırasa, karnıbahar, ıspanak, havuç) hasadına devam edilir.
Seracılık: Fide yetiştiriciliği için sıcak yastıklara domates, biber, kabak, karpuz, hıyar, patlıcan tohumları ekilir. Örtü altı sebze yetiştiriciliği için alçak tünel yerleri gübrelenip (çiftlik ve taban gübresi) sürülerek hazırlanır. Ekimi yapılacak sebze tohumları ilaçlanır. Fide harç hazırlığı yapılırken toprak sterilizasyonu veya dezenfeksiyonu yapılır.

MEYVECİLİK

 • Toprak işleme, ekim- dikim yer hazırlığı yapılır.
 • Fidan sökümü, hendekleme, dağıtımı yapılır.
 • Tohum katlama hazırlığı yapılır.
 • Kültürel işlemler ve gerekli olan bahçelerde kış mücadelesi yapılır.

HUBUBAT
Hububat: Genel olarak tahıl ekimin erken yapıldığı bölgemizde Ocak ayının 2. yarısında üst gübreleme yapılır. Taban ve çukur alanlarda yağmur suyu birikiminden zarar gören yerlere su savuntu arkları açılmalıdır. Tarla faresi, yabani yulaf ve diğer yabancı otlarla mücadele yapılır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
Meralarda otlatma yasağı vardır.

TURUNÇGİL

 • Uçkurutan (mal secco), Turunçgil dal yanıklığı (pseudomonas syringae), Antraknoz ve kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora)’ne karşı ilaçlama yapılır.
 • Bahçede zararlı (unlu bit, kırmızı kabuklu bit, yıldız koşnili, pas böcüsü, uyuz, tomurcuk akan) tespit çalışmaları yapılır, gerekirse hasattan sonra ilaçlanır.
 • Çiftlik gübresi, fosforlu ve potaslı gübrelerin uygulanması sürdürülebilir.
 • Bahçede biriken yağmur sularının boşaltılması yapılır.
 • Aşın meyve yükünden kırılabilecek dallara önceden verilmiş çatallar kontrol edilir, eksik olanlar tamamlanır.
 • Meyve hasadına devam edilir.
 • Herhangi bir nedenle dökülen meyvelerin toplanmasına devam edilir.
 • Dona hassas çeşitlerin hasadı bitirilmelidir ve dondan korumak için ısıtma aygıtları bahçeye yerleştirilmeli veya sulama sistemleri gözden geçirilmelidir.
 • Rüzgarkıran tesisi (dayanıklı selvi dikimi) yapılabilir.
 • Budama ve kuru dal alma faaliyetlerine başlanması.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Elde bulunan sığırların, yetiştirme ve hastalıkları yönünden, sağlık kontrolleri yaptırılarak, sığır kadrosu belirlenir. Özellikle tüberküloz, paratüberküloz testleri ile Brucellosis yönünden serolojik yoklamalar ve mastitis taraması yapılır.
 • Hayvanlar şimdiki durumları ve verimlerine göre gruplara ayrılarak, bakım ve yemleme programları saptanır.
 • Sağlıklı ve yüksek verimli yavru elde edebilmek için, ineklerin suni tohumlamasına başlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde, veteriner kontrolünden geçmiş iyi nitelikli ve sağlıklı bir boğa ile doğal tohumlama yapılır.
 • Şecere, verim ve sağlık kartları aylık olarak işlenir.
 • Buzağı bölmelerindeki iç ısının 10-12 C, sığırların bulunduğu bölümdeki sıcaklığın ise 16-18 C arasında tutulmasına çalışılır. Havalandırma kontrol altında tutulur.
 • Uygun hava koşullarında, hayvanlar ahır dışına çıkarılır. Ahır içi temizlenip % 3’lük sodalı sıcak su ile yıkanır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Ağılların ısı ve nem oranı kontrol edilir; İyi havalarda koyunlar, ağıl dışına alınarak, ağıldaki yatak yerlerine sap, saman, yaprak gibi yataklık malzemesi serilir. Doğum yapan koyunların ve doğan kuzuların soğuk, nem ve hava akımlarından korunmasına da gereken özen gösterilir.
 • Yavrularda, doğumlarını izleyen ilk günler içerisinde görülebilecek ve öldürücü olarak seyreden kuzu ishalinin nedeni saptanarak, teşhis durumuna göre gerekirse septisemi serumları yapılır; hastalar anaları ile birlikte tecrit edilerek, tedaviye alınır. Ölenler yakılır veya gömülür. Ağıllar permanganat solüsyonu ile yıkanır.
 • Kış keneleri, bit ve uyuza karşı, derhal ilaçlamaya geçilir.
 • Doğan kuzulara ektime aşıları veya gerekli görülen serumlar yapılır. Doğumdan hemen sonra kuzuların göbek bağı, anaların arka kısımları ve kuyruk altı ilaçlanır. Uzun kuyruklu kuzuların kuyruklarına, sağrı bölgesinden bir el ayası aşağıda lastik ligatür konularak, zamanla kopması işlemi uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Kümeslerde yemleme ve yem uygulamasına özen gösterilir. Yumurta randımanında arzulanan ekonomik düzeye ulaşabilmesi için, kümes sıcaklığının ortalama 10-18 C’ler arasında olmasına ve havalandırmaya dikkat edilir. Yumurta randımanını % 12-15 civarında arttırmak için kontrollü suni ışık uygulanmalıdır.
 • Bu aya kadar tüy değişimini tamamlamış tavuklarla, Mart-Nisan civcivlerinden gelişmesi geri kalmış, yumurtaya halen geçmemiş olanlar derhal ayrılır.
 • Kümeslerde paraziter mücadele yapılır.
 • Damızlık yumurta alınacak kümeslere horoz katılır.

Arıcılık Tarımı

 • Arılar devamlı olarak kovanda olduklarından kovan ağızlarının temizliği ve havalandırma yapılır.
 • Arılar için yeteri yem yoksa bez parçasına toz şeker konarak kovan içine yerleştirilir.
 • Kovanlarda görülmesi muhtemel hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, Avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, yumurtaların döllendiği ve yavru oluştuğu zaman kuluçkahanelerde denetimler gerçekleştirilir.