Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Seyhan Ziraat Odası > Oda Meclisi

Oda Meclisi

Şaban BAŞ
Meclis Başkanı


İbrahim KÖSE
Başkan Vekili


Süleyman GİRMEN
Üye


Fevzi ŞEN
Üye


Bilal DOYRUK
Üye


Mulise Tülin ERDEMIŞIK
ÜyeCengiz ÖZDEMİR
Üye


Yaşar ÖZKAN
Üye


Cahit İNCEFİKİR
Üye


İzzet KARAALİ
Üye


Mustafa ÖLKE
Üye


Mustafa GÖKLER
Üye


Suat BENGÜL
Üye


Enver KENANOĞLU
Üye


Yahya BOYA
Üye


Suat SEVGEN
Üye


Necip YILDIRIM
Üye


Oğuzhan KESKİN
Üye


İlker ŞİMSEK
Üye


Hasan KODAL
Üye