Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Şubat

SEBZECİLİK

Patates: Üst gübreleme ve boğaz doldurma işlemlerine devam edilir. Dikim yapılmamış tarlalarda toprak işlemeleri yapılır.
Sebzecilik: Kışlık sebzelerin hasadına devam edilir. Marul fideleri tarlaya şaşırtılır. Toprak çiftlik gübresi ile gübrelenerek sürüm başlar.
Seracılık: Turfanda sebzecilik için daha önce kasalara ekilen domates, biber, kabak, patlıcan fideleri ile karpuz, hıyar tohumları 10×10 cm ebattaki naylon torbalara dikilir. Bu arada tünellerin hazırlığı devam eder. Taban gübresi uygulanır. Kargı ve tel çubuklar yerlerine dikilir. Çökerten hastalığına karşı mücadele yapılır.

MEYVECİLİK

 • Toprak işleme, ekim- dikim hazırlığı yapılır.
 • Fidan sökümü, hendekleme, dağıtımı yapılır.
 • Kültürel işlemler ve gerekli olan bahçelerde kış mücadelesi yapılır.
 • İklim ve türe özgü analize dayalı gübreleme ve budama işlemleri yapılır.

HUBUBAT
Hububat: Buğdaylarda üst gübrelemeye devam edilir. Bu ay içerisinde tamamlanır. Yabani yulaf, yabancı ot, ekin güvesi mücadelesi yapılır.
I. Ürün Mısır: I. Ürün mısırın tohum ve gübresi temin edilir.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • Silajlık mısır ve sorgum sudan otu ekimi için toprak hazırlığı yapılır.
 • Meralarda azotlu gübre uygulaması yapılır.

TURUNÇGİL

 • Bahçede zararlı tespit çalışmaları yapılır; gerekirse hasattan sonra ilaçlanır.
 • Fare ve diğer kemirgenlerle mücadele yapılır.
 • Salyangozlara karşı mücadele yapılır.
 • Ağaçlarda gerekli budama yapılır.
 • Soğuk ve dondan zarar görmüş ağaçlarda budama yapılmaz. Bu tip ağaçların budanması için geriye doğru kuruma zararının durması beklenir.
 • Budamadan sonra Uçkurutan, Turunçgil dal yanıklığı, Antraknoz ve Kahverengi meyve çürüğüne karşı ilaçlama yapılır.
 • Hasada devam edilir.
 • Ekim ayında yapılan yaprak analiz bildirişlerine göre ilk azotlu gübre uygulaması yapılır.
 • Sulama motopompunun bakımı yapılır.
 • Çeşit değiştirilecek ağaçlar işaretlenir.
 • Ağaç seyreltmesi yapılır.
 • Rüzgarkıran tesisi yapılabilir.
 • Fosforlu ve potaslı gübrelerin uygulanması sürdürülebilir.
 • Alet-Ekipman bakımı

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Sert ve rüzgarlı olmayan yağışsız günlerde, sığırlar tımar edildikten sonra ahır dışına çıkarılır. Rutubetli, temizlenmemiş taban ve toprak zeminlerin birçok mikroorganizmaların çoğalmalarına ortam hazırladığı ne bunların hayvanların sağlık durumlarının bozulmasına neden olduğu bilincine varılarak, diğer işler bittiğinde, derhal ahır temizlenip, zemine yataklık serilir (Sap, saman, talaş gibi yataklıklar aynı zamanda hayvanlarda ısı kaybını da önler).
 • Kanatlı ve eklem bacaklı zararlılar, kış aylarında alçak basınçlı ve sıcak ahırlarda saklanırlar. Pencere, kapı ve vantilasyon yolu ile hava değiştirilir ve bu yolla zararlıların ahırda yerleşmeleri engellenir.
 • Sığırların yeşil yem ihtiyaçları, silaj yemler veya hayvan pancarı ile karşılanmaya başlanır.
 • 4-8 aylık dişi danalara S.19 aşısı, doğumları yaklaşan sığırlara septisemi aşısı yapılır. Bütün sığırlara nokra için paraziter ilaçlama uygulanır.
 • Sığırlar veteriner hekim kontrolünden geçirilir. Doğum yapacak sığırlar ayrılır; Hasta hayvan varsa derhal tedavisi yapılır. Doğum yapacak inekler, doğumlarına iki ay kala sütten kesilerek kuruya alınır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Zararlı kış ve kenelerine karşı ağılda ilaçlama yapılarak, yerlere yataklık serilir. Hayvan uyuzu ve kenelerine karşı, bu mevsimde toz veya pomat halindeki ilaçlar kullanılabilir.
 • Koyunlarda zayıflama, çene altlarındaki şişlik, su toplanması görüldüğünde, kelebek hastalığı (Distomatoz) olabileceği düşünülüp, laboratuvar teşhisinden sonra, hemen kelebek hapı içirilmeli; yine hayvanlarda öksürük, burun akıntısı, ishal, zayıflama, iştahsızlık varsa; akciğer, mide ve bağırsaklarda kıl kurdu yönünden teşhis yaptırılıp, zaman geçirmeden etkin ilaçlar ile tedavisi yapılır.
 • Koyunlara bu ayda günde 250 gr. kesif yem verilir. Meraların kapalı olduğu, silaj bulunmadığı veya kesif yemin çok pahalı olduğu; yeteri miktarda sağlanamadığı zamanlarda, melas ve üre katılmış kuru ot besisi yapılabilir. Yemlemenin ağıl dışında yapılması tercih edilmelidir.
 • Doğan kuzulara ve doğuran analara gerekli özen gösterilir. Kuzular doğum zamanlarına göre ayrı gruplara ayrılır. Üç haftalık kuzulara 50 gr.dan başlayarak yulaf kırması verilir. Yulaf miktarı her 15 günde bir arttırılır.
 • Gerektiğinde kuzulara çiçek, ektima aşıları ile septisemi serumları uygulanır.
 • Çoban köpeklerine kuduz aşısı yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Kuluçka mevsimi yaklaştığından damızlık civciv elde edilecek yumurtaların alınacağı sürü düzenlenir. Kuluçkaya verilecek yumurtalar tasnif edilerek, ilaçlanır.
 • Kümeslerde düzenli bir havalandırma ve ışıklandırma sağlanır. Soğuk hava önlenerek, kümes içi ısısı sabit tutulur. Günde 18 saat ışıklandırma yapılır (20 metrekare zemin için, 60 wattlık ampul takılmalı, metrekareye 3 watt ışık gelmelidir).
 • Yemlerdeki enerji miktarı artırılır.
 • Kümeste altlıklar değiştirilir. Kafes altı gübreleri atılır.
 • Tavuklara gumboro ve yalancı veba aşıları uygulanır.

Arıcılık Tarımı

 • Hava koşulları uygun gidip, çiçekler açmış ve arılar çalışmaya başlamışsa, şubatın son haftası kovanlarda ilk kontroller yapılır. Bu kontrollerde; sönen kovanlar varsa, ballı çerçeveleri alınıp, kovan kapatılır. Bu yolla yağmacılığa da meydan verilmemiş olur.
 • Aç kovanlar varsa, ballı çerçeve verilir. Ballı çerçeve yoksa şurup ile besleme yapılır. Bu besleme işlemi, kovanda aç kalma tehlikesi ile karşılaşılmadıkça yapılmaz. Çünkü normal arılar erken beslemeye tabi tutulursa, fazlaca yavruya yatar. Bunun sonucu, soğuklarda yavruları üşütme olasılığı artar. Verilecek şuruplar 1 ölçü şeker, 1 ölçü sudan yapılır. Şeker kaynar suda eritilir, soğuyunca, 5 litre şuruba 1 gr terramisin veya bir paket apimisin suda erimiş olarak ilave edilir. Yavru çürüklüğüne karşı, koruyucu olarak ilaçlı şurupla besleme yapılır.
 • Şubat ayında, ayrıca varroaya karşı mücadele yapılır. Çünkü şubatta yavru ve yumurta yoktur veya az miktardadır. Yavrunun az olduğu dönem, varroa ilaçlaması için idealdir. Kullanılacak ilaçlar devamlı olarak değiştiği için, Tarım İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, yumurtaların döllendiği ve yavru oluştuğu zaman.
 • Kuluçkahanelerde denetimler gerçekleştirilir.