Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Aralık

SEBZECİLİK
Patates: Dikimlere ay sonuna doğru başlanır.
Sebzecilik: Kışlık sebzelerin (lahana, havuç, turp, ıspanak, pırasa, marul) hasadına devam edilir.
Seracılık: Fidelikler hazırlanır. Yazlık çeşitlerin yastıklara tohum ekimi yapılır. Alçak tünel yerlerine çiftlik gübresi verilerek sürüm yapılır. Gül seralarında güller kesilir.

MEYVECİLİK

 • Bazı meyvelerde derime devam edilir.
 • Meyveler ambalajlanıp pazara hazırlanır.
 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.
 • İklim ve türe özgü analize dayalı gübreleme devam eder.

HUBUBAT
Hububat: Tahıllarda ayın sonuna kadar ekim işleri tamamlanır. Erken ekim yapılmış yerlerde fazla yağışlar nedeniyle yağmur suları arkları açılır ve boşaltılır. Bu ayda tarla sahalarında fırsat bulunursa ikileme ve sürüm işleri yapılır. Baklagil sahaları hazırlanır. Tarlalardaki tüm temizlik işleri tamamlanır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ
Meralarda temizlik biçimi yapılır.

TURUNÇGİL

 • Düşük ve yüksek verimli ağaçlar tespit edilmelidir.
 • Kış ilaçlaması için gerekli hazırlıklar yapılır.
 • Dökülen meyveler bahçe dışına çıkarılıp yok edilmelidir.
 • Fare ve diğer kemirgenlerle mücadeleye devam edilir.
 • Limonlarda Phytophtora citrophtpora’nın neden olduğu gövde ve ana dal zamklanmalarına karşı kontrol ve mücadele yapılır.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Yataklıklar sık sık değiştirilip, yerine kuru iki kat yataklık serilir.
 • Hasta hayvan olursa, tecrit bölmesine alınır. Salgın hastalık görüldüğünde, gerektiği şekilde işlemler yapılır.
 • Hayvanların kışlık yem, ot ve yataklık muhafaza yerleri, kar ve yağmur suları girmeyecek şekilde, kapalı tutulur. Bu konuda, gerektiğinde ahır tavanı çatı aralığından faydalanılabilir.
 • Damızlık kadronun % 10’u kasaplık, % 10’u da damızlık olarak satılacak şekilde ayarlanılarak, yeni yetiştirme yılına geçilir.
 • Hayvanların yaşama ve verim payları çok iyi hesap edilerek, içinde enerji ve mineral maddeleri içeren kaliteli yemlerle beslenmelidir.
 • Yıl sonunda mali hesaplar çıkarılır.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Doğum devam eder. Doğan kuzular kuzuluklara alınır, günlük zorunlu bakımları yapılan kuzular sabah ve akşam analarına emzirilir.
 • Doğan kuzuların, gerekirse ektima aşıları ile septisemi serumları uygulanır. Numaralama ve kuyruk kesme işlemleri tamamlanır.
 • Gebe ve doğum yapan koyunlara, ilave kesif yem verilir. İyi havalarda, koyunlar meraya çıkarılır. Güneşli ve yağışsız günlerde, yemleme işlemi ağıl dışında yapılır.
 • Damızlık kadro içinde yeniden bir tarama yapılarak, kasaplık koyun materyali ayrılıp, satışa götürülür.
 • Ay sonunda, o yılı içeren mali hesaplar çıkarılır. Buna göre, yeni program yapılır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Tavukların gelişmeleri ve verimleri sık sık kontrol edilir. Gelişme geriliği ve düşkünlük varsa, yem ve yemlemede bir aksaklık olduğu veya basit ya da bulaşıcı bir hastalık çıktığı sonucuna varılır.
 • Kümes içi ısısı ayarlanır. Rutubetin normal düzeyde olmasına özen gösterilir. Gerektiğinde, duvar ve taban izolasyonları yapılır.
 • Hasta, sakat görünüşlü, soluk ibikli ve göz doldurmayan hayvanlar derhal ayrılıp, satılır.
 • Tavuklar arasında gagalama durumu varsa, tavukların gagaları kesilir; ayrıca bir nedeni olup olmadığı incelenip, diğer önlemler alınır.
 • Tavuklara istiridye kabuğu veya sert nitelikte taş kırıntıları verilmeli, altlıkların kuru olması sağlanmalıdır.
 • Ay sonunda, yılın mali hesapları çıkarılır. Buna göre, yeni yılın plan ve programları yapılır.

Arıcılık Tarımı
Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir.

Su Ürünleri

 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.
 • Balık üretim tesislerinde, denetimlere devam edilir.