Seyhan Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Temmuz

SEBZECİLİK

Sebzecilik: Sebze hasadına devam edilir. Pırasa, karnabahar lahana fideleri hazırlanan yerlere dikilmelidir. Toprak altı zararlıları, sebze ve bostanlarda beyaz sinek, yaprak biti, kırmızı örümcek, yeşilkurt soğan mildiyösü, külleme, bostanlarda antraknoz ve domates mildiyösü mücadelesi yapılır.
Seracılık: Hasada devam edilir.

MEYVECİLİK

 • Zeytin, bağ, sert ve yumuşak meyve türlerinde zararlı etmenler takip edilir.
 • Sürgün göz aşılama başlatılabilir.
 • Sulama işleri devam eder.
 • Bazı meyvelerde derime devam edilir.
 • Meyveler ambalajlanıp pazara hazırlanır.

HUBUBAT
​Hububat: Hububat anız yerleri bozulur. Sulamayı takiben ayın ilk günlerinden itibaren diğer 2.ürün bitkileri için tarla hazırlanıp, tohum gübre temini yapılır.
II. Ürün Mısır: 2. ürün mısır ekimi gecikilen yerlerde ekime devam edilir. Erken ekim yapılan yerlerde bitkinin durumuna göre; I ve II. sulamalar, ara çapası, boğaz doldurma işlemleri yapılır. Koçan kurdu, mısır kurduna karşı ilaçlanır. Mısır Yaprak yanıklığına karşı mücadele yapılır. Yabancı ot kontrolü yapılır.

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ÇAYIR-MERA VE YEM BİTKİLERİ

 • 15 Temmuzda Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karataş, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık, Yüreğir Karaisalı ve Kozan ilçelerinde çayır ve meralarda otlatma mevsimi biter.
 • 1. Ürün Silajlık mısır ve Sorgum Sudan otu hasadı yapılır.

TURUNÇGİL

 • Sulamaya devam edilir.
 • Kimyasal metotla ot mücadelesine devam edilir.
 • Zararlı mücadelesine devam edilir.
 • Gövdenin güneş zararından, kireç badanası tatbik ederek ya da kağıt sararak korunmasına devam edilir.
 • Gövde ve dallardaki yosun ve liken oluşumlarına %1 ‘lik Bordo Bulamacı sürülür yadapüskürtülür.
 • Hava yalakları açılmamışsa açılır, çeşitli nedenlerle bozulan hava yalakları tamir edilir.
 • Kuru dal budamasına devam edilir.
 • Yere dökülen meyvelerde taşlaşma (Impietretura) virüs hastalığı aranır.
 • Minneola Tanjelolorda Alternaria hastalığı mücadelesi yapılır.

HAYVANCILIK
Büyükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Mera ihtiyacın tamamını karşılayacak durumda olduğunda; kısıtlı yemleme uygulanır.
 • Sağılan ineklerde meme hastalığına dikkat edilmelidir. Meme, meme başları ve süt sekresyonu sık sık kontrol edilmeli; sağım saatlerinin aynı saatlerde ve eşit aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir.
 • Hayvanlar ahıra alındığında sabah- akşam iki defa tımar edilir. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. 6-8 baş hayvana 20cm. çaplı baca olacak şekilde ahırda havalandırma sağlanır.
 • Gebe ineklere septisemi aşısı uygulanır. Gebeliğin son günlerinde olan ineklerin gıdaları sulu, hazmı kolay, yumuşak ve gaz yapmayacak yiyeceklerden düzenlenir.
 • Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak kartlarına işlenir.

Küçükbaş Hayvancılık Tarımı

 • Ova arazilerde koyunların tohumlamasına devam edilir.
 • Gece yayılımı yapılır. Koyunlar gündüzleri kırda, kuzular ise çalmaralarda veya çevresi açık ağıllarda yatırılır. (Özellikle, geceleri zehirli otların bulunduğu meralara ve yeşil yoncalıklara, fazla miktarda başak kalmış tarlalara hayvanların bırakılmasından kaçınılmalıdır.)
 • Gelişmeyen kuzular satılır.
 • Dişi kuzulara Rev-I aşısı uygulanır.

Kümes Hayvancılığı Tarımı

 • Damızlık piliçlere kısıtlı yemleme yapılır (Günlük yem ihtiyacından fazlası asla verilmemelidir. Ancak, verilen yemin karışımı noksansız olmalıdır).
 • Kümes ve ekipmanlar sıkı bir şekilde temizlenir ve haftada en az iki defa dezenfekte edilir. Fare ve kemiricilerin kümeslere ve yem ambarlarına girmesi engellenir.
 • Yalancı veba ve gumboro aşısı uygulanır.
 • Günde 4 defa yumurta toplanır. Yumurtanın şekli ve kabuğu incelenerek, yumurtanın küçülmesine karşı önlem alınır.

Arıcılık Tarımı

 • Kovanların taşınması ve kontrolü yapılır.
 • Bal geliş durumu izlenerek, gözlemci kovan her akşamüstü tartılır. İhtiyaç duyulan kovanlara ballık ve çerçeve ilave edilir. Ayrıca; su ihtiyacının sağlanmasına çalışılır.
 • Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir.

Su Ürünleri

 • Akdeniz’de trol avcılığının yasak olması nedeniyle, gerekli denetlemeler titizlikle sürdürülür
 • Motor gücü kontrolleri yapılır.
 • Denizlerde ve iç sularda, Avlanma sirkülerinde belirtilen boy yasağı kontrolleri sürdürülür.
 • Deniz ve iç suları kirleten sanayi kuruluşları denetlenir.